Chào mừng bạn đến với cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật trực tuyến ” năm 2020 trên địa bàn huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam
ĐỢT 1: từ 08:00:00 10/09/2020 đến 18:00:00 10/10/2020
Ngày
Giờ
Phút
Giây
THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ MỚI NHẤT
Phạm Đình Trung
Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam
Phạm Trần Hà Anh
Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam
Trần Thị Hà
UBND xã Bình Lâm
Nguyễn Hữu Sơn
UBND xã Bình Lâm
Ngô Ngọc Khánh
UBND xã Bình Lâm
Đỗ Quang Sơn
Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam
Trần Thị Thúy Phượng
Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam
Trần Mùi
Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam
Phạm Thị Thủy
Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam
Nguyễn Thị Thủy
Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam
Bùi Thị phượng
Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam
Trần Minh Ngữ
Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam
Trần Văn Quí
Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam
Lê Văn Bộ
UBND xã Bình Lâm
Trương Lê Thị Minh Hải
UBND xã Bình Lâm